Kodlama Nedir?

Kodlama Nedir

Bilgisayar programlama; problemleri çözmek, insan ile bilgisayar etkileşimini sağlamak ve belirli bir görevi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirmek için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme sürecidir.

Kodlama nedir diye düşünüldüğünde eğitimsel olarak kullanımı 60’lı yıllarda Logo programlama dilinin kullanımı ile başlamıştır. Kodlama eğitimi ile küçük yaştaki öğrencilerin geleneksel programlama dillerinin karmaşık kod yapılarını öğrenmelerine gerek kalmadan, uygulama yazabilmeleri sağlanmaktadır. Matematiksel düşünme becerisi zayıf olarak nitelendirilen öğrencilerin karmaşık bilişimsel düşünme beceriler geliştirmelerine ve karmaşık matematiksel fikirleri kullanmalarına yardımcı olunmaktadır. Bilgisayar programlama veya kodlama eğitimi öğrencilerdeki bilişimsel düşünmeyi (computational thinking) geliştirmek amaçlı da kullanılmaktadır.

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik Kodlama Nedir

Robotik kodlamaya geçmeden öncelikle, kodlama nedir? Robotik nedir? ve iki disiplinin ışığı altında ortaya çıkan yeni kavram olan “Robot ve Robotik Kodlama Nedir?” konusuna değinmek istiyorum.

Robot: Sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara robot denir.

Robotik: Elektronik devreler yardımı ile kodlama dilleri kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Makine kontrol sistemi, bilgisayar gibi birçok alanda hayatımızın kolaylaştırmakta olanak sağlamaktadır.

Neden Kodlama?

Neden Kodlama

Programlama dilinin mühendislik, bilgisayar eğitimi, eğitim teknolojisi, fen ve matematik gibi çeşitli alanları da içine alarak büyüdüğü görülmektedir. Bunun en temel nedeni, artık programlama becerileri kazandırılırken sadece dile ait kavram ve süreçlerin öğretilmesi değil, problem çözme, analiz ve sentez yapabilme, işbirlikli öğrenme, yaratıcı düşünebilme ve ürün odaklı çalışabilme gibi 21. yüzyılın gerektirdiği üst düzey düşünme becerilerinin bu alana dahil olmasıdır.

Hangi Kodlama?

C++

C++, Object Oriented (Nesne Yönelimli) bir dildir. 1979 yılında Danimarkalı bir bilgisayar bilimci olan Bjarne Stroustrup, “Sınıflarla C” konusunda çalışmalara başlamıştır ve 1983 yılında bu çalışma “C++” adını almıştır. Böylelikle C temelli, nesne yönelimli ve gelişmiş özelliklere sahip bir dil geliştirilmiştir. 1985 yılında ilk kez “The C++ Programming Language” kitabı yayınlanmıştır. Aralık 2017’de Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tarafından standartlaştırılmıştır. Neredeyse tüm endüstriyel robot teknolojileri ve makinelerde, yapay zeka uygulamalarında ve birçok mikroişlemcide C++ programlama dili kullanılır.

C programlama dili 1969-1973 yılları arasında Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiştir. C programlama dilinin çıkış amacı UNIX işletim sistemini geliştirebilmektir. Tüm zamanların en çok kullanılan dillerden biridir. C programlama dili için 1989 yılında Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından standartlaştırıldı. Dilin bu versiyonu “ANSI C” olarak bilinir. C dili için standart oluşturulduktan itibaren standart C dilinde yazılan tüm yazılımlar standartlara uyumlu tüm derleyiciler veya platformlar tarafından derlenerek çalıştırılabilirler. Yazılımda standartlarda yer almayan kütüphaneler kullanıldığı takdirde farklı derleyicilerde ve platformlarda çalıştırılabilirler. C programlama dili çok esnek bir yapıya sahip olduğundan dolayı özgür kullanım alanı sağlasa da hataya yer vermeyen bir programlama dilidir. Bu yüzden dikkatli yazılması gerekir. C programlama dilinin günümüzde kullanılan birçok dil ile bağlantısı vardır. Java, JavaScript, C#, C++, Objective C, Go, Swift, Python, PHP, Arduino gibi birçok programlama dilinin temeli doğrudan veya dolaylı olarak C’ ye dayanır. Bilgisayar programlamada olduğu gibi elektronik programlamada da önemli bir yere sahiptir. C programlama dili ile PIC, ATMEGA gibi neredeyse tüm mikroişlemciler sahip oldukları derleyiciler ile derlenerek programlanabilirler.

Kod Yazmayı Öğrenmenin Çocuklara Faydaları

  • Analitik düşünme becerileri kazandırır.
  • Olay veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilmesini sağlar.
  • Yaratıcı düşünmesine yardımcı olur.
  • Problem çözme yeteneğini artırır.
  • Sistematik düşünmesini sağlar.
  • Makinaların çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.