Öğrencileri çeşitli mühendislik kariyer yollarına dahil etmeye çalışırken zamanlama çok önemlidir. Ortaokul ve Lise öğrencileri için birçok Ulusal ve Yerel Yarışma programı mevcut olmakla birlikte, 10-17 yaş grubuna genellikle ilginç ve çocukça olmayan deneyler tasarlamak zordur. Ancak, bu önemli yıllarda çoğu öğrenci bilim, matematik ve mühendislik için daha ilgili ve yatkındırlar. Akran baskısı ve arkadaşların dikkat dağıtıcı faaliyetlerinin, sosyal etkinliklerin ve aktivitelerin özellikle yüksek olduğu gençlik yıllarında, öğrencilerin ilgisini çekerek, buluş ve heyecan fırsatları sunmak önemlidir.

Teknofest

Teknofest

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir.

Genel olarak millî teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Festivalde seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri yer alırken; paraşütle atlama, Solo Türk, Türk Yıldızları ve benzeri yerel-uluslararası kuruluşların hava gösterileri de gerçekleştirilmektedir.


Tübitak

Yeni TÜBİTAK olarak ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar ile etkinlikler yürütüyoruz.

Bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Sahip olduğunuz özgün fikirlerin bu yıl sizler için belirlediğimiz temalar ile ilişkilendirilmesini ve danışman öğretmenler gözetiminde araştırma projesine dönüştürmenizi beklemekteyiz.

Tübitak